ASTRID VATNES HUS

Dronning Mauds Minne – Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har fått nytt undervisnings- og forskningsbygg på ca 4000 m2.

Nybygget inneholder undervisningsarealer for de estetiske fagene musikk, forming og drama, store generelle undervisningsrom, samt kontorarbeidsplasser for undervisnings- og forskerstillinger.
Konseptet har vært å knytte Astrid Vatnes hus tett sammen med hovedbygningen via en bro i 2. etasje som føres videre til glassgården – skolens storstue.