BØRSA SKOLE OG IDRETTSHALL

Børsa skole er en barneskole for 350 elever sammenbygd med idrettshall. Prosjektet startet som pris- og designkonkurranse i samarbeid med Løvetanna Landskap og Skanska Norge. Forslaget vant konkurransen, og bygget ble feridgstillt oktober 2015.

Byggets form er gitt ut fra intensjon om å benytte skolen som samlingsplass med elevkantine på dagtid og vestibyle/ kafe for idrettshallen på kveldstid.

Prosjektet har vektlagt fleksible romløsninger for å gi skolen mulighet for utvikling og endring over tid. Sirkulasjon og flyt gjennom skolen, og mellom skolens ulike funksjoner, er lagt opp for å skape god oversikt og orientering.