BØRSA SKOLE OG  IDRETTSHALL

Vinnerutkast i totalentreprisekonkurranse om Børsa skole og idrettshall.

Byggets form er gitt ut fra intensjon om å benytte skolen som samlingsplass med elevkantine på dagtid og vestibyle/kafe for idrettshallen på kveldstid. Prosjektet har vektlagt fleksible romløsninger for å gi skolen mulighet for utvikling og endring over tid.

Atkomstplassen med byggets hovedinngang vender mot en solrik forplass og er første trinn i det framtidige kulturstedet. Elevenes nære aktivitetsområder legges mor sør og vest avgrenset av skråningen i landskapet som sammen med skolebygget danner et lunt uteareal som åpner seg mot fjordutsikten i nord.

Utkastet er utarbeidet i samarbeid med Løvetanna Landskap AS og Skanska AS.