BRUNDALEN SKOLE

Vinnerutkast i totalentreprisekonkurranse om Brundalen skole.

Brundalen barneskole skal utvides med nytt bygg for småskolen. Skolebygget får en samlende kjerne med nærmiljøfunksjoner der elevenes baseområder kranser rundt fellesfunksjonene.

Nybygg og eksisterende bygg får en kontaktflate som gjør at Brundalen skole flettes sammen til en ny samlet helhet. Det gir åpne fellesarealer med god kontakt til elevenes baseområder, administrasjon og personalets arbeidsplasser.

Utkastet er utarbeidet i samarbeid med Løvetanna Landskap AS og Skanska AS.