• Risvollan helse- og velferdssenter

  • Rissa Helsetun

  • Øytun Bofellesskap

  • Åfjord Helsesenter