Eggen Arkitekter AS har sentral godkjenning for følgende ansvarsområder:

• Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3

• Prosjektering av arkitektur, tiltaksklasse 3

• Overordnet ansvar for prosjektering av bygninger, anlegg, konstruksjoner og tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3

• Overordnet ansvar for kontroll, tiltaksklasse 2