HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE

Hemne videregående skole og idrettshall ble tegnet av Eggen Arkitekter i 1990.

Senere har vi prosjektert ombygging av tidligere undervisningsarealer til kantine med kjøkken. Det har også kommet til tilbygg med nye undervisningsarealer.

Ferdigstilt 2009.