Historie

Nils Henrik Eggen etablerte arkitektkontoret i 1963, etter å ha blitt engasjert til å tegne Oppdal sentralskole.

Kontoret flyttet inn i ombygde lokaler på gården Havstein Vestre på Byåsen i 1969.

Bedriften ble endret fra personlig foretak til aksjeselskapet Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS i 1987.

I 1997 ble Jon Morten Breidablik og Iver Corneil medeiere i selskapet, som endret navn til Eggen Arkitekter AS.

For sitt bidrag til arkitekturfaget ble Nils Henrik Eggen tildelt æresmedlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund i 2006.
I 2008, for han innsats for Norsk arkitektur, ble Nils Henrik Eggen utnevnt av H.M. Kongen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

I 2012 ble Sverre Andreassen, Vebjørg Ekseth, Dordi Fiskum, Bente Skorge, Bård Sverre Solem, Kristin Sæterhaug og Kjersti Tannvik medeiere i selskapet.

Kontoret etablerte nettside i 2003, samtidig som de ble utgitt et jubileumshefte «Eggen Arkitekter AS – 1963-2003».