LÆRINGSAREAL GLØSHAUGEN

Interaktive studentarbeidsplasser er en del av NTNUs pilotprosjekter. Dette prosjektet skal undersøke hvordan undervisningsrom på flatt gulv kan designes for mere variert undervisning. Det har vært fokus på en undervisningsform som veksler mellom små introforelesninger på 5-10 min og gruppearbeid. Det har også vært en viktig del av prosessen å legge til rette for et fleksibelt rom som kan brukes til undervisning, men også til studentarbeidsplasser på kveldstid, gruppearbeid og eksamenslesning.