KALVSKINNET SKOLE

Trondheim kommune har rehabilitert verneverdige Kalvskinnet skole.

Kalvskinnet skole er tegnet av Ole Falk Ebbel og stod ferdig i 1887. Kalvskinnet skole består av tre bygninger som alle er bevaringsverdige i klasse C.

Prosjektet omfattet ombygging og rehabilitering av hovedbygget og rehabilitering av gymbygget.

Viktige tiltak var tilpassing til drift av to skoler: Birralee barne- og ungdomsskole og Kalvskinnet barneskole, organisering av spesialrom som benyttes felles av begge skolene og tilpassing til universell utforming. Skolen fikk nye elevgarderober med skille mellom rent og skittent og glass og gjennomlys i korridorsonene som gir egnede fellesarealer til bruk i undervisningen. Nye tekniske anlegg ble tilpasset opprinnelige bygningsstruktur.