Eggen Arkitekter AS
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim

Daglig leder: Vebjørg Ekseth

telefon +47 72 56 75 10
e-post: firmapost@eggen-arkitekter.no