LUNDTOPPEN

Lundtoppen består av 28 leiligheter fordelt på tre hus rundt et felles tun. Prosjektet er en del av en større utbygging på Lund Østre i henhold til reguleringsplan utarbeidet av Eggen Arkitekter i 2009.

Det er lagt vekt på at alle leilighetene skal ha gode sol- og utsiktsforhold på private balkonger, samtidig som fellestunet skal være romslig, solrikt og skjermet med naturlig kontakt til omkringliggende felles uteområder.

De tre husene – A, B og C – er plassert ut mot yttergrensene av feltet for å gi god plass til siktlinjer, solinnslipp og romslige uteplasser mellom byggene.