MEBONDEN BARNEHAGE

Mebonden barnehage ligger på Kvellohaugen i sentrum av Selbu kommune. Barnehagen inneholder seks avdelinger og er organisert i to etasjer.

Uteanlegget er organisert med varierte aktivitetsarealer for barn i ulik alder. Skråningen og skogen rundt bygningen er tatt i bruk for å lage spennende landskapsrom og eksisterende vegetasjonen er tatt vare på for å skjerme mot vær og vind.

Barnehagens avdelinger uttrykkes som egne volumer i fasaden. Overdekte inngangspartier og utvendige trapper til avdelingene i andre etasje ligger mellom avdelingene. Et stort samlende tak over hele anlegget skjermer uterommene ved innganger og trapper.

Interiøret er utformet for å ivareta fleksibel bruk av byggets ulike rom og funksjoner. En helhetlig fargepalett gir identitet til de ulike områdene i bygget.