SKAUN UNGDOMSSKOLE

Prosjektet ble utviklet i en pris- og designkonkurranse i samarbeid med Consto entreprenør og landskapsarkitekt fra Norconsult. Prosjektet ble nummer to i konkurransen.

Skaun ungdomsskole er en 6-parallell ungdomsskole for 540 elever, med mulighet for utbygging til 7-parallell for 630 elever. Skolen skal også inneholde en flerbrukshall for idrett og kultur, bibliotek, aula med trappeamfi og scene, tilgjengelige arealer for kulturskolen, ungdomsklubb, frivillighetssentral og en spesialpedagogisk avdeling for inntil 6 elever.

Byggets form er resultat av gitte premisser og begrensninger for plassering på tomta, og ut fra intensjonen om å skape et samlingssted i elevkantina som anleggets hjerte for de ulike brukergrupper både på dag- og kveldstid. Bygningsmassen trapper seg oppover mot sør. Bygget er fordelt på tilsammen 4 plan, med publikumsretta- og fellesfunksjoner på de 2 nederste, og elevenes trinnområder og pedagogenes team- og forberedelsesarealer på de 2 øverste.