Vårt mål er å skape god arkitektur ved å

  • leve oss inn i oppdragsgivers visjon
  • forene funksjonelle behov og økonomi
  • utvikle løsninger på vår tids utfordringer

HISTORIE

Nils Henrik Eggen etablerte arkitektkontoret i 1963, etter å ha blitt engasjert til å tegne Oppdal sentralskole.

Kontoret flyttet inn i ombygde lokaler på gården Havstein Vestre på Byåsen i 1969.

Bedriften ble endret fra personlig foretak til aksjeselskapet Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS i 1987.

I 1997 ble Jon Morten Breidablik og Iver Corneil medeiere i selskapet, som endret navn til Eggen Arkitekter AS.

For sitt bidrag til arkitekturfaget ble Nils Henrik Eggen tildelt æresmedlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund i 2006. I 2008 ble han utnevnt av H.M. Kongen til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk arkitektur.

I 2012 ble Sverre Andreassen, Vebjørg Ekseth, Dordi Fiskum, Bente Skorge, Bård Sverre Solem, Kristin Sæterhaug og Kjersti Tannvik medeiere i selskapet.

 

GODKJENNINGER

Eggen Arkitekter AS har sentral godkjenning for følgende ansvarsområder:
• Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
• Prosjektering av arkitektur, tiltaksklasse 3

Eggen Arkitekter AS er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

PERSONVERNERKLÆRING

Eggen Arkitekter AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysningene lagres i forbindelse med oppdraget og behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Opplysninger vi har mottatt fra deg og prosjektmateriale vil lagres i vårt kunderegister og prosjektarkiv slik at de er tilgjengelige for deg for ettertiden. Opplysningene slettes på skriftlig anmodning fra deg etter at lovpålagt oppbevaringsfrist er utløpt. Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

Eggen Arkitekter AS v/daglig leder
Havstein Vestre Gård, Statsråd Krohgs vei 15E,
7021 Trondheim

firmapost@eggen-arkitekter.no