• Øya Videregående skole, gnr/bnr 80/1 m.fl. – Igangsetting av arbeid med reguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale

  • Badstuvikhaugen, gnr/bnr 120/175 m.fl. – Igangsetting av arbeid med reguleringsplan og VA-plan

  • Forsøkslia 9, gnr/bnr 101/3 og 101/324 – Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

  • Lund Østre trinn 2, gnr/bnr 177/3 m.fl. – Endring av deler av reguleringsplan – kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

  • Bratsbergveien 18 og Klæbuveien 198 på Nidarvoll – Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

  • Elgeseter gate 1 og Klostergata 9 – Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan