Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 uke siden

Eggen Arkitekter

Massivtreråbygg på plass på det nye tilrettelagte bofellesskapet i Åfjord.

Naturlige, robuste overflater som gjør godt for både miljø, inneklima og psykisk helse. Nydelig utførelse av @stjernentr og @woodcongutta!

@woodconas #åfjord #massivtre #massivewood
... Se MerSe Mindre

1 uke siden

Eggen Arkitekter
Karbonkretsløp i ubalanse

Vi mennesker tilfører mer karbon og metan til atmosfæren enn det vegetasjonen på land og havet klarer å absorbere. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren øker med 19 Gt CO2 hvert år ifølge Global Carbon Atlas. Dette har som kjent innvirkning på den globale temperaturen og en økning i ekstremvær.

Global Carbon Atlas opplyser at vårt uttak fra langtidslagrene (olje, gass, kull) gir et årlig klimagassutslipp på 34 Gt og menneskeskapte endringer på land (avskoging mm) gir et utslipp på 6 Gt. Havet absorberer omtrent 9 Gt og vegetasjonen 12 Gt. Dermed tilfører vi atmosfæren dobbelt så mye klimagass som kloden klarer å absorbere.

Byggebransjen må ta en stor del av ansvaret. Noen hevder at vi står for 40% av klimagassutslippene. Det positive er at bransjen har mulighet til å påvirke utslippet. Forbruket må ned og vi kan velge materialer med lavere klimabelastning. Det gir en umiddelbar effekt. Vi kan også velge løsninger som reduserer det framtidige energibehovet og forbruket av fossil energi.

Her kan dere studere karbonkretsløpet:
http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/global-carbon-budget

Eller den globale status her:
http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas

Karbonkretsløp i ubalanse

Vi mennesker tilfører mer karbon og metan til atmosfæren enn det vegetasjonen på land og havet klarer å absorbere. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren øker med 19 Gt CO2 hvert år ifølge "Global Carbon Atlas". Dette har som kjent innvirkning på den globale temperaturen og en økning i ekstremvær.

"Global Carbon Atlas" opplyser at vårt uttak fra langtidslagrene (olje, gass, kull) gir et årlig klimagassutslipp på 34 Gt og menneskeskapte endringer på land (avskoging mm) gir et utslipp på 6 Gt. Havet absorberer omtrent 9 Gt og vegetasjonen 12 Gt. Dermed tilfører vi atmosfæren dobbelt så mye klimagass som kloden klarer å absorbere.

Byggebransjen må ta en stor del av ansvaret. Noen hevder at vi står for 40% av klimagassutslippene. Det positive er at bransjen har mulighet til å påvirke utslippet. Forbruket må ned og vi kan velge materialer med lavere klimabelastning. Det gir en umiddelbar effekt. Vi kan også velge løsninger som reduserer det framtidige energibehovet og forbruket av fossil energi.

Her kan dere studere karbonkretsløpet:
www.globalcarbonatlas.org/en/content/global-carbon-budget

Eller den globale status her:
www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas
... Se MerSe Mindre

2 uker siden

Eggen Arkitekter

Som aktører i byggebransjen kan vi bidra til redusert klimabelastning i ulike faser av prosjektutviklingen.

En av våre tre målsettinger for å skape god arkitektur er å “utvikle løsninger på vår tids utfordringer, deriblant forurensing, ressursbruk og klimaavtrykk”.

Hovedkildene til klimagassutslipp kan samles i 4 kategorier:
- Landeffekter
- Materialer
- Energi
- Transport

Reduksjon av utslippene til landeffekter og produksjon av materialer gir en umiddelbar gevinst, mens reduserte utslipp til framtidig energi og transport gir en framtidig gevinst.

Vi må ha to tanker i hodet samtidig: De kortsiktige og langsiktige gevinstene.
#klima #miljø #bærekraft #klimagassutslipp
... Se MerSe Mindre

3 uker siden

Eggen Arkitekter
FNs 17 bærekraftsmål og Norges 23 miljømål setter tydelige krav og forventninger til et framtidig bærekraftig samfunn. Norge har forpliktet seg til 40% klimagassreduksjon innen 2030 og skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

Hvordan kan vi i bygge- og anleggsbransjen bidra til å oppnå målene - direkte eller indirekte?

Vi vil i tiden fremover gi noen smakebiter fra våre erfaringer med klima- og miljøbevisst prosjektering og utvikling av bærekraftige prosjekter. Tema vil spenne fra de globale perspektivene til de små detaljene. Vi ønsker å pirre nysgjerrigheten og vise konkrete løsninger som kan inspirere andre til videreutvikling av løsninger med redusert klima- og miljøbelastning.

#klima #miljø #bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål og Norges 23 miljømål setter tydelige krav og forventninger til et framtidig bærekraftig samfunn. Norge har forpliktet seg til 40% klimagassreduksjon innen 2030 og skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

Hvordan kan vi i bygge- og anleggsbransjen bidra til å oppnå målene - direkte eller indirekte?

Vi vil i tiden fremover gi noen smakebiter fra våre erfaringer med klima- og miljøbevisst prosjektering og utvikling av bærekraftige prosjekter. Tema vil spenne fra de globale perspektivene til de små detaljene. Vi ønsker å pirre nysgjerrigheten og vise konkrete løsninger som kan inspirere andre til videreutvikling av løsninger med redusert klima- og miljøbelastning.

#Klima #miljø #bærekraftsmål
... Se MerSe Mindre

1 måned siden

Eggen Arkitekter

Vi har vært på befaring på det nye helse- og velferdssenteret som snart står klart på Risvollan med 72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger. Vi ønsket å legge tilrette for et sosialt og aktivt miljø både for beboere på senteret, og naboer som besøker kaféen, aktivitetstilbudet, velværeavdelingen og de flotte utearealene. Takk til Trondheim Kommune og alle involverte for et godt samarbeid!
#arkitektur #helsebygg
... Se MerSe Mindre

Kommenter på Facebook

Dette ser veldig fint ut, gratulerer!

Gratulerer til dere alle som har jobba, dette blir veldig flott!!

Det ble veldig, veldig bra!! 😊👌😊

Hermoso!! Invidiable un lugar así para los mayores! ¿Proyecto 100% municipal?

Que buen proyecto! Que bueno poder llevarlo a cabo! Felicitaciones!

View more comments

2 måneder siden

Eggen Arkitekter
Vi ønsker dere alle en god og trygg jul! Ta godt vare på hverandre 🌟

Vi ønsker dere alle en god og trygg jul! Ta godt vare på hverandre 🌟 ... Se MerSe Mindre

2 måneder siden

Eggen Arkitekter

Før jul tar vi et lite tilbakeblikk på noen veldimensjonerte eneboliger fra Nils Henrik Eggens hånd.
Nils tegnet alltid med blyant, og papiret var tynt, for ideene ble forfinet lag for lag.

Han tegnet ikke mange eneboliger, men vi finner mange kvaliteter som kan etterstrebes!
... Se MerSe Mindre

Kommenter på Facebook

Innlevelse i blyanten. Fin strek. Archicad, go home..!