Vårt mål er å skape god arkitektur ved å

  • leve oss inn i oppdragsgivers visjon
  • forene funksjonelle behov og økonomi
  • utvikle løsninger på vår tids utfordringer

Eggen Arkitekter holder til på Havstein i Trondheim og er i dag 18 medarbeidere. Arbeidsområdene spenner vidt fra planarbeid og prosjektering til design- og interiøroppdrag.

Kontoret har vunnet en rekke plan- og designkonkurranser og mottatt utmerkelser for flere av prosjektene, blant annet den norske Murprisen i 1999, årets museum i 1997, Trondheim Bys Vel arkitekturpris i 2006 og Trondheim kommunes byggeskikkspris i 2006, 2009 og 2014.

Hos oss har vi erfarne planleggere, arkitekter og interiørarkitekter som gjennomfører prosjekter av alle størrelser, fra plan- og idéfase via prosjektering, søknadsarbeid og detaljering til oppfølging i byggetiden og ferdig bygg. Vi er opptatt av å få til et godt samspill med prosjekteier, tekniske rådgivere og utførende ledd, og bidra positivt til å koordinere fagene innenfor gitte tids- og kostnadsrammer.

Eggen Arkitekter har gjennomført en rekke pilotprosjekter med fokus på bærekraftige løsninger og redusert klimabelastning. Vi deltar i forskningsprosjekter og har utviklet metoder og verktøy for vurdering av ulike konsepter og materialvalg. Erfaringene deles med byggebransjen gjennom forelesninger.

Forvaltning, ombygging og gjenbruk av dagens bygningsmasse utgjør en stor og viktig del av vår virksomhet. Gjennom våre arbeider med fredede og bevaringsverdige miljøer ved blant annet Erkebispegården, Nidarosdomen og NTNU Gløshaugen har vi bred erfaring med restaurering, ombygging, tilbygg og nybygg ved fredede bygningsanlegg.

 

HISTORIE

Nils Henrik Eggen etablerte arkitektkontoret i 1963, etter å ha blitt engasjert til å tegne Oppdal sentralskole.

Kontoret flyttet inn i ombygde lokaler på gården Havstein Vestre på Byåsen i 1969.

Bedriften ble endret fra personlig foretak til aksjeselskapet Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS i 1987.

I 1997 ble Jon Morten Breidablik og Iver Corneil medeiere i selskapet, som endret navn til Eggen Arkitekter AS.

For sitt bidrag til arkitekturfaget ble Nils Henrik Eggen tildelt æresmedlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund i 2006. I 2008 ble han utnevnt av H.M. Kongen til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk arkitektur.

I dag eies selskapet av medarbeidere i bedriften.

 

GODKJENNINGER

Eggen Arkitekter AS har sentral godkjenning for følgende ansvarsområder:
• Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
• Prosjektering av arkitektur, tiltaksklasse 3

Eggen Arkitekter AS er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

MILJØ

Eggen Arkitekter AS er en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.

Eggen Arkitekter AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar ansvar for vår miljøpåvirkning. Vi inviterer derfor kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Har dere innspill til hvordan vi kan forbedre oss? Send forslag til firmapost@eggen-arkitekter.no.

 

PERSONVERNERKLÆRING

Eggen Arkitekter AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysningene lagres i forbindelse med oppdraget og behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Opplysninger vi har mottatt fra deg og prosjektmateriale vil lagres i vårt kunderegister og prosjektarkiv slik at de er tilgjengelige for deg for ettertiden. Opplysningene slettes på skriftlig anmodning fra deg etter at lovpålagt oppbevaringsfrist er utløpt. Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

Eggen Arkitekter AS v/daglig leder
Statsråd Krohgs vei 15E,
7021 Trondheim

firmapost@eggen-arkitekter.no