BLAKLI HVS

Prosjektet Blakli helse- og velferdssenter ligger på Risvollan og består av 50 omsorgsboliger mot sør og et helse- og velferdssenter for 72 beboere mot nord.

Hovedatkomst etableres fra Blaklivegen i vest. Fra et atkomsttorg kommer en inn i en transparent vestibyle som åpner seg mot et skjermet hagerom og videre mot et større friområde mot nordøst. Dette er senterets hovedplan og inneholder utadretta funksjoner som bydelskafé, aktivitetstilbud for seniorer samt en velværeavdeling.

Prosjektet har et bruksareal på ca.17 000 m2.