Prosjekttype
Kultur

Størrelse
2350 m2

St Olav Domkirke

I 2010 inviterte Den katolske kirke i Midt-Norge, Trondheim Stift, til arkitektkonkurranse for utforming av en ny domkirke. Programmet bestod bl.a. av et kirkerom med 450 sitteplasser, et menighetssenter med resepsjon/bokhandel, møte- og forsamlingsrom, 3 presteboliger og klokketårn. Det var en forutsetning i konkurransen at kirkerommet skulle formes som en tre-skipet basilika.

Tomten for den katolske kirken har en viktig og prominent plassering i Trondheim sentrum og i bybildet. Katedralen markerer seg i forhold til hovedinnfarten til sentrum, til landskapsrommet med elveslyngen og elvepromenaden, til bygningsmiljøet på Kalvskinnet og til Erkebispegågrden og Nidarosdomen.

Utvendige vegger er murt i lys tegl i vilt forbandt med lyse utfylte fuger. Takplater og utvendige beslag er utført i kobber. Den samme teglen er brukt i innerveggene og de tolv pilarene i kirkerommet. Her er det børstet kalkstein på kirkegulvet og polert lys marmor i koret med et rikt spill i flatene. Taket over midtskipet er en luftig trekonstruksjon med strekkstag i stål som danner en gjentakende rytme og hviler lett på de tunge veggene.

 

 

Utvalgte Prosjekter