Prosjekttype
Undervisning

Størrelse
1900 m2

Illustrasjoner/Foto
Eggen Arkitekter

Å barnehage

Åfjord kommune har oppført ny 6-avdelings barnehage med egen friluftsavdeling. Den er dimensjonert for 120 barn, og ble ferdigstilt i 2022.

Barnehagen ligger i et historisk bygningsmiljø på den gamle prestegården, med Åfjord kirke og bygdemuseet som nærmeste naboer. Den nye barnehagen er lagt der den gamle låven på prestegården lå. Bygningen er gitt en ytre form der siluetten av den gamle låven er gjenkjennelig i landskapet. Barnehagens uteområder ligger i den gamle havnehagen på prestegården. Det naturlige landskapet og den frodige vegetasjonen på stedet er ivaretatt, og universelt utformede stier leder ned til skogen og over til bygdemuseets uteområder.

Inspirert av gamle høylåver har barnehagen fått store store overdekninger foran innganger, skjermet for vind, der lyset streifer inn gjennom spaltene i ytterkledningen.

Barnehagen er bygget i to etasjer og organisert i en U-form, der avdelingene kranser rundt en midtfløy med åpne fellesarealer, kjøkken, verksteder og aktivitetsrom. Barnehagen er bygget i massivtre, med kraftige trerammer i de overdekte gavlpartiene og eksponert treverk på alle overflater ute og inne. Naturstein, tegl og trekonstruksjoner fra den gamle låven er brukt i nye fasader og i de små husene rundt i fellesområdet.

 

 

Utvalgte Prosjekter