Prosjekttype
Bolig, Helse

Størrelse
17 000 m2

Illustrasjoner/Foto
Synlig.no

Risvollan helse- og velferdssenter

Risvollan helse- og velferdssenter er et todelt anlegg bestående av 50 omsorgsboliger i et kvartal mot sør og et helse- og velferdssenter med sykehjemsplasser for 72 beboere mot nord.

Hovedatkomst etableres fra Blaklivegen i vest. Fra et atkomsttorg kommer en inn i en transparent vestibyle som åpner seg mot et skjermet hagerom og videre mot et større friområde mot nordøst. Dette er senterets hovedplan og inneholder utadrettede funksjoner som bydelskafé, aktivitetstilbud for seniorer og velværeavdeling. I de øvre etasjene ligger sykehjemsavdelingene, en i hver fløy, med åtte beboere i hver avdeling. Avdelingene har små og store møteplasser og er innredet med hjemlige og lune farger og materialer.

Uteområdene er utformet av Løvetanna Landskap og knytter anlegget sammen fra nord til sør med forskjellig soner som inviterer både beboere, naboer og besøkende til en aktiv bruk – sansehagen i nordøst, den store sørvendte takterrassen over caféen, atriet mellom omsorgsboligene og den solrike skråningen på sørsiden.

 

 

Utvalgte Prosjekter