Prosjekttype
Bolig, Helse

Størrelse
17 000 m2

Illustrasjoner/Foto
Eggen Arkitekter

Risvollan helse- og velferdssenter

Prosjektet Risvollan helse- og velferdssenter består av 50 omsorgsboliger mot sør og et helse- og velferdssenter for 72 beboere mot nord.

Hovedatkomst etableres fra Blaklivegen i vest. Fra et atkomsttorg kommer en inn i en transparent vestibyle som åpner seg mot et skjermet hagerom og videre mot et større friområde mot nordøst. Dette er senterets hovedplan og inneholder utadretta funksjoner som bydelskafé, aktivitetstilbud for seniorer samt en velværeavdeling.

 

 

Utvalgte Prosjekter