• Fritidsbolig ved Havet

 • Risvollan helse- og velferdssenter

 • Havstein Gård

 • Eneboliger på Lund Østre

 • Enebolig i byen

 • Eneboliger og rekkehus på Nedre Humlehaugen

 • Boligområde på Nedre Humlehaugen

 • Hytte på Myra

 • Presidentveita

 • Fritidsbolig på kysten

 • Enebolig i Marka

 • Plan for Lund Østre

 • Singsakerslette

 • Øytun Bofellesskap

 • Hyttefelt ved sjøen

 • Bolig med Tilbygg