Hyttefelt ved sjøen

Eggen Arkitekter og Carmen Corneil planla hyttefeltet, som omfatter sju fritidsboliger i typisk kystlandskap ytterst på Fosen, i 2007. Området er planlagt med åpne fellesområder mellom tomtene for å bevare stedets karakter, utsyn til sjøen og den opprinnelige vegetasjonen. Området er på til sammen 21 mål.

Tomtene ligger i et skrånende landskap som preges av svaberg og typisk kystvegetasjon med lyngheier, bjørk og småfuru. Alle hyttene har utsikt mot sjøen. Boligene er gjennom form og orientering tilpasset stedets og landskapets kvaliteter. Bygningene er utformet med et særpreget, enhetlig og moderne formspråk.

Strandlinjen er forbeholdt felles opphold og rekreasjon. I tillegg til to eksisterende naust er det bygget et nytt naust som danner et naturlig samlingssted for området.

Fritidsboligene er planlagt i tre ulike varianter; 85 m2, 100 m2 og 115 m2.

Hvert hus består av to bygningsvolumer med pulttak som er satt inntil hverandre. Et trinn i gulvet tar opp naturlig terrengfall over tomten. Bygningen er hevet over terrenget på pilarer av betong med kraftige, synlige limtrekonstruksjoner. Store terrasser med tredekke som gir skjermede og varierte sol- og utsiktsforhold er integrert som en naturlig del av bygningsvolumet. Materialbruk består hovedsaklig av trepanel og tregulv.

Stedets egen vegetasjon er opprettholdt helt inntil husene.

 

 

 

 

Utvalgte Prosjekter