Presidentveita

Presidentveita vant Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2014 som et godt eksempel på et infill-prosjekt som forholder seg til en tett, kompleks og verneverdig bysituasjon.

Boligprosjektet ”Presidentveita” bygger på utkastet fra Eggen arkitekter til en arkitektkonkurranse for nye boliger i veitene. 23 leiligheter er organisert i 2 nye bygninger som sammen med eksisterende bygårder i Schultz gate 8 og Munkegata 15-17 omrammer et indre felles gårdsrom. Samlet bruksareal er ca 1400 m2.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter