Eneboliger på Lund Østre

Tretten atriumsboliger ble detaljregulert som del av reguleringsplan for Lund Østre. Boligene ble ferdigstilt 2012-2016. Bestemmelser knyttet til høydefastsettelse og materialbruk gir boligene en klar sammenheng til tross for individuelle variasjoner. Atriumsformen gir alle boliger et privat uterom mot sør eller vest. Boligene har mulighet for takstue med utgang til takterrasse med utsikt.

 

 

Utvalgte Prosjekter