Øytun Bofellesskap

Øytun bofellesskap på Fillan på Hitra består av ett bofellesskap for psykiatri og ett bofellesskap for mennesker med ulike funksjonshemninger. Til sammen består anlegget av 20 leiligheter med personalrom og fellesrom.

Hitra kommune engasjerte Stjern Entreprenør AS for byggeoppdraget.

Bruttoareal: ca 1400 m²

 

 

 

Utvalgte Prosjekter