Bolig med Tilbygg

Den opprinnelige eneboligen er tegnet av siv.arkitekt Gunnar Hyll og ble oppført i 1962. Anlegget har en klar hovedform og en enkel og god materialbruk og detaljering.

Ved rehabilitering og tilbygg i 2003 var det tilstrebet å ta vare på og forsterke de kvaliteter som lå i det eksisterende anlegget.

Tilbygget er utformet som et enkelt murvolum i to etasjer forbundet med eksisterende bolig med et lavere, transparent mellombygg som er biinngang til grovgarderobe og kjeller. Tilbygget inneholder nytt kjøkken med spiseplass og hemsstue. Eksisterende kjøkken er omdisponert til ny inngangssone/forstue.

Foto: Informasjonspartner

 

 

Utvalgte Prosjekter