Fritidsbolig ved Havet

Tomten ligger i overgangen mellom en tett skog og åpent, værhardt svaberg ned til sjøen. Atkomsten er via en smal vei gjennom skogen. Bygningene og skogen definerer et lunt atkomstområde med glimt mellom bygningene ut mot storhavet.

Boligen har to enkle volumer med pulttak – en hoveddel med to soverom og et anneks for gjester. Volumene er likestilt med en åpen, overdekket gang og felles uteplass orientert mot sør-vest. Hoveddelen har i tillegg en overdekket spiseplass/utekjøkken mot vest for bruk om ettermiddagen.

Bygningene er oppført med et innvendig skall av bordforskalet betong, isolert på utsiden og kledd med furupanel.Vindusomramminger, beslag og takoverdekking er utført i ubehandlet aluminium. Innvendige gulv og utforinger er av oljet ask og himlingene er kledd med perforerte sinusplater av aluminium.

 

 

Utvalgte Prosjekter