Plan for Lund Østre

Oppdraget startet med en mulighetsstudie i 2005 for å se på hvordan den tidligere landbrukseiendommen Lund Østre kunne utnyttes til boligformål. Lund Østre ligger mellom Lundåsen og Kattem Oust, ca 1,5 km vest for Heimdal sentrum.

Reguleringsplanen omfatter 122,6 da. Eiendommen Lund Østre 177/1 er på 81,9 da. Området skal ferdig utbygd romme 280-330 boenheter som spenner fra eneboliger via rekkehus til leiligheter både i leilighetsbygg og i mer ordinær blokkbebyggelse. Det er også planlagt og bygd en barnehage på området.

 

 

 

 

 

Utvalgte Prosjekter