Singsakerslette

Nedre Singsakerslette er et byutviklingsprosjekt i regi av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) med studentboliger for 600 studenter. Eggen Arkitekter har sammen med Per Knudsen Arkitektkontor  og ARC Arkitekter utarbeidet en samlet bebyggelsesplan for området.

Planarbeidet startet i 1998. Utbyggingen pågikk sammenhengende fram til 2009.

Da planarbeidet startet var hele området preget av sterkt forfall. Den gamle trehusbebyggelsen var på listen over truede bymiljøer i Norge med høy bevaringsverdi, men stod i fare for å bli helt ødelagt. Målet for planarbeidet var å bygge opp et bynært og bærekraftig bomiljø for studenter.

Prosjektet omfattet både nybygg og restaurering av eldre bebyggelse. Til sammen bor 363 studenter i nybygg og 242 studenter i rehabiliterte bygninger. Leilighetssammensetningen i området er svært variert, og spenner fra småleiligheter til større bofellesskap.

Nedre Singsaker studentby ble nominert til Statens byggeskikkspris, og mottok Trondheim kommunes byggeskikkspris for 2009.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter