• Risvollan helse- og velferdssenter

  • Frøya kultur- og kompetansesenter

  • Nardo Skole og Barnehage

  • Fosen vgs / Bjugn Kulturhus