Frøya kultur- og kompetansesenter

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune samarbeidet om bygging av ny videregående skole og kulturhus på Sistranda. Det ble gjennomført en minikonkurranse om prosjektet i 2011, der Eggen Arkitekters forslag ble valgt blandt fire utkast. Eggen Arkitekter AS samarbeidet med JST Arkitekter AS og Løvetanna Landskap AS om prosjektet.

Prosjektet har et bruttoareal på ca. 4200 m2.

En ny bro mellom ungdomsskolen og FKK støtter opp om sambruk mellom grunnskole og videregående skole. Broen ankommer skolens galleri over vestibylen. Fra galleriet strekker vestibylen seg ned gjennom bygget, og man beveger seg nedover i dette rommet for atkomst til bygget for øvrig.

Frøya videregående skoles funksjoner er plassert i den langstrakte fløyen mot nord. Fløyen er formet med en skrå værvegg mot nord, som brettes over bygget og danner taket over vestibylen og kantina.  Nedre plan inneholder verksteds- og laboratoriefunksjoner med behov for kontakt med driftsplass/vareatkomst. Midtre plan er mest sentral i forhold til publikumsatkomst og inneholder undervisning og kontorer. Øvre plan huser personalrom, teorirom og kontorer.

Kultursal og kinosal er utformet som et eget volum henvendt mot sentrumsgaten og atkomsten fra sør.

 

 

Utvalgte Prosjekter