Prosjekttype
Interiør, Undervisning

Størrelse
6800 m2

Illustrasjoner/Foto
Synlig.no

Nardo Skole og Barnehage

Nardo skole mottok Trondheim kommunes energipris for 2009 og fikk hedrende omtale ved tildeling av Trondheim kommunes byggeskikkspris 2008. Prosjektet er et signalbygg for kommunens deltakelse i «Nordiske trebyer – Moderne Treby Trondheim» hvor målsettingen har vært bruk av tre i konstruksjoner, fasader og interiør.

Nardo skole er dimensjonert etter Trondheim kommunes skolenorm «Trondheimsnormen» med en trinnstørrelse på ca. 55 elever, totalt 385 elever, og har et bruttoareal på 6.800 m². Anlegget inneholder også en barnehage med 72 barnehageplasser. Bygget er arbeidsplass for ca. 70 ansatte.

Trondheimsnormen har målsetting om kontakt og nærhet mellom funksjoner, kompakte bygg med åpenhet og gjennomlys hvor anlegget er tilrettelagt for bruk av nærmiljøet utenom skoletiden – «bydelshuset». I tillegg har prosjektet hatt målsetting om en god integrering av barnehagen med mulighet for sambruk av fellesarealer.

Skoletomta ligger nært en sterkt trafikkert ferdselsåre, Omkjøringsveien (E6). Bygget er plassert og utformet for å skjerme elevenes utearealer mot støy, samtidig som det skapes lune og solrike plasser. Uteanlegget inneholder et stort tilbud av aktiviteter, med skolegården oppdelt med nærsoner for barnehagen og barnetrinnene.

Byggeprosjektet har satt fokus på miljø og bærekraft. Bygget er prosjektert som lav-energibygg, og har installert jordvarmepumpe. Tilført energi er målt til 82 kWh/m² i 2009. Bygget har tatt i bruk ny byggeteknologi, bl.a. med bruk av massivtreelementer i vegger, tak og dekker, samt gjennomføring av byggeprosessen i byggetelt.

Eggen Arkitekter AS og Løvetanna Landskap AS utarbeidet et forprosjekt og kravspesifikasjon som grunnlag for totalentreprisekonkurranse. Prosjektet ble gjennomført av Skanska AS, som kontraherte Eggen Arkitekter og Løvetanna videre etter konkurransen.

Foto: Synlig design og foto/ Eggen Arkitekter AS

 

 

 

 

Utvalgte Prosjekter