Byggherre
Bjugn kommune

Størrelse
10 000 m2

Illustrasjoner/Foto
Synlig.no

Fosen vgs / Bjugn Kulturhus

Ørland og Bjugn videregående skoler ble samlet og samlokalisert med Bjugn kommunes kulturhus i Botngård i 2007.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune valgte Eggen Arkitekter AS til å tegne Fosen videregående skole i 2003.

Prosjektet omfattet 7500 m2 nybygg og 2500 m2 ombygging. Bygget inneholder videregående skole, kultursal og folkebibliotek, og er tilrettelagt for fleksible undervisningsopplegg. Skolen inneholder de fleste studieretninger innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Kultursalen har mobilt amfi for 350 tilskuere og scene med full scenerigg.

Bygget ligger i skrånende terreng ovenfor Botngård sentrum. Gangatkomst er fra sentrum, mens parkering, verkstedplass og varelevering skjer fra oversiden av skolen.

Det er opparbeidet store, parkmessige utomhusarealer med ulike aktiviteter og utendørs møteplasser. Bygget er tilpasset terrengfallet, og framtrer som en toetasjes bygning, selv om funksjonene fordeler seg på fire plan.

Undervisningsarealene har variert utforming tilpasset de ulike aktivitetene. En rekke uformelle møteplasser ligger spredt rundt i byggets åpne arealer.

Utearealene er utformet av Løvetanna Landskap AS.

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte entrepriser, hovedentreprisen ved Stjern Entreprenør AS.

Foto: Synlig design og foto/ Eggen Arkitekter AS

 

 

 

Utvalgte Prosjekter