Alvdal Skole og Idrettshall

Alvdal kommune skal bygge en ny barneskole for 250 elever på Sørhusjordet rett sør for Alvdal sentrum. Bygget blir et samlingssted for skole, idrett og kulturliv i kommunen og inneholder også en flerbrukshall, et treningssenter og en kulturdel.

Skolen organiseres rundt et indre tun som danner en åpen læringsarena for alle årstrinnene. Skolebiblioteket, SFO, elevkantinen og kunst- og håndverksrom knyttes nært til tunet. Elevenes og lærernes arbeidsarealer grupperer i områder rundt tunet, med korte kommunikasjonslinjer til fellesfunksjonene.

Flerbrukshallen legges delvis inn i terreng for å redusere inntrykket av det store bygningsvolumet. Kultursalen utstyres med fast amfi for 180 personer, sceneområde, sidescene og lagerfunksjoner.

Anlegget vil framstå med utstrakt bruk av tre med innslag av naturstein, som gjenspeiler lokal byggeskikk og kommunens lange tradisjoner innen skogbruk. Store glassfelt vil gi bygget et moderne uttrykk og forsterke kontakten mellom interiøret og omgivelsene.

Interiøret er utformet for fleksibelt bruk av byggets funksjoner. En helhetlig innvendig farge- og materialpalett vil gi identitet til de ulike områdene i bygget.

 

 

Utvalgte Prosjekter