Alvdal Skole og Idrettshall

Alvdal kommune ville bygge en ny barneskole for 250 elever på Sørhusjordet rett sør for Alvdal sentrum. Bygget skulle bli et samlingssted for skole, idrett og kulturliv i kommunen og inneholder også en flerbrukshall, et treningssenter og en kulturdel.

Skolen organiseres rundt et indre tun som danner en åpen læringsarena for alle årstrinnene. Skolebiblioteket, SFO, elevkantinen og kunst- og håndverksrom knyttes nært til tunet. Elevenes og lærernes arbeidsarealer er gruppert i områder rundt tunet, med korte kommunikasjonslinjer til fellesfunksjonene.

Flerbrukshallen er lagt delvis inn i terreng for å redusere inntrykket av det store bygningsvolumet. Kultursalen er utstyrt med fast amfi for 180 personer, sceneområde, sidescene og lagerfunksjoner.

Anlegget har utstrakt bruk av tre med innslag av naturstein, som gjenspeiler lokal byggeskikk og kommunens lange tradisjoner innen skogbruk. Store glassfelt gir bygget et moderne uttrykk og forsterker kontakten mellom interiøret og omgivelsene.

Interiøret er utformet for fleksibelt bruk av byggets funksjoner. En helhetlig innvendig farge- og materialpalett gir identitet til de ulike områdene i bygget.

 

 

Utvalgte Prosjekter