Åsly Skole

Rissa kommune har oppført en ny to-paralell barne- og ungdomsskole med aula/kultursal og folkebibliotek.

Vårt forslag, utarbeidet med totalentreprenørfellesskapet Petter Bakøy AS/Stjern Entreprenør AS, ble valgt som konkurransens beste prosjekt.

Utkastet ble utarbeidet i samarbeid med Løvetanna Landskap AS.
Juryen fremhev også utomhusanlegget, som knytter seg til eksisterende aktivitetsområder, som konkurransens beste forslag.

Skolebygget er formet med to enkle saltaksvolumer hvor aula og bibliotek er lagt i forbindelsesleddet. Bruttoareal ca. 7000 m2.
Skolen er bygget med passivhus standard, og ble tatt i bruk i 2016.

 

 

Utvalgte Prosjekter