Åsveien Skole og Idrettshall

Eggen Arkitekter AS og Løvetanna Landskap AS vant en plan- og designkonkurranse om Åsveien skole og idrettshall.

Skolen er dimensjonert for 650 elever og har et bruttoareal på 11300 m2. Skolen ble tatt i bruk i februar 2015.

Bebyggelsen trapper seg ned etter terrengfallet langs Fagertunveien, med innganger på 3 plan. Flerbrukshallen ligger langs Byåsveien og fungerer som støyskjerm i det mest støyutsatte området.

Hovedinngang med vestibyle og nærmiljøsone ligger på øvre nivå og betjener både skolen og flerbrukshallen. Administrasjon, kantine, personalrom, møterom, aula og musikkavdeling ligger rundt vestibylen, som åpner seg over to etasjer.

Undervisningsarealene og lærernes arbeidsarealer er i hovedsak organisert som en «rygg» med fleksibel rominndeling langs anleggets nord- og østside. Elevinnganger, garderober og felles aktivitetsarealer er orientert mot sør og åpner seg mot skolegården og fellesskapet. Dette gir en tosidighet i bygningsmassens uttrykk, ved at utsiden får et rolig, lukket preg, mens innsiden, mot skolegården, har et mer åpent uttrykk.

Åsveien skole og flerbrukshall er kommunens første skolebygg som tilfredstiller passivhuskrav. Anlegget er kommunens pilotprosjekt innen Framtidens Bygg med målsetting om 50% reduksjon av klimagassutslipp til transport, energiforbruk og materialbruk. Klimagassregnskapets beregninger medførte satsing på omfattende bruk av tre i bærende konstruksjoner, vegger, kledninger og himlinger.

 

 

Utvalgte Prosjekter