Besøkssenter ved Nidarosdomen

Bygget ble tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2006, hvor juryen uttalte:

«Publikumsbygget har stillferdig underordnet seg Nidarosdomen, men samtidig komplettert og forsterket Vestfrontplassen, og skapt et nytt og vakkert byrom. Bygningen i seg selv klarer på en nesten magisk måte å både være moderne og å vise et klart og utvetydig slektskap med selve Nidarosdomen.»

Senteret inneholder publikumsfasiliteter for besøkende til Nidarosdomen – billettsalg, butikk, kafé, utstillinger og garderober samt rom for drift av katedralen. Nybygget er knyttet til katedralen via en underjordisk gang.

Anlegget er et resultat av en innbudt arkitektkonkurranse kontoret vant i 1997, og ble åpnet til Kroningsjubileet i 2006.

Skala, rytme og farger er bearbeidet med respons til Vestfrontens gotiske linjer, Vestfrontplassens gulv og Erkebispegårdens dimensjon. Samtidig er bygget åpent og transparent i kontrast til de eldre bygningene.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter