Brundalen Skole

Brundalen skole ble bygd i 1972 og var tegnet av Nils Henrik Eggen Arkitektkontor. Da Trondheim kommune ønsket å utvide kapasiteten på skolen fra 350 til 630 elever, ble prosjektet kåret til vinner i pris- og designkonkurranse i samarbeid med Løvetanna Landskap og Skanska Norge AS.

I prosjektet er det etablert to nye bygningselementer:

A: Nytt tilbygg for 1.-4. trinn med undervisningsrom, lærerarbeidsplasser og SFO-lokaler, som er bygd i to etasjer. Tilbygget er orientert parallelt med den opprinnelige skolen og ligger tilbaketrukket fra skolegården.

B: Nytt bindeledd (mellombygg) som knytter sammen eksisterende skole og nybygg både gjennom sine funksjoner og åpenheten som den skaper mellom etasjene og de ulike delene av skoleanlegget.

Fra hovedinngangen ledes besøkende rett inn til hjertet i bygget, med forbindelse til administrasjon og fellesfunksjoner som gymsal, kantine, musikkrom og kunst og håndverk. Hovedinngang og ny vestibyle forbinder alle delene i skolen og samler dem til én enhet med felles vertikalforbindelse over alle tre etasjene og kontakt med alle delene av skolen.

Utvalgte Prosjekter