Fosenhallen

Fosenhallen var landets 2. flerbrukshall med innendørs 400 m lengdeløpsbane for skøyter.

Bjugn kommune engasjerte Eggen Arkitekter AS for utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise.

I tillegg til trenings- og konkurransebane for skøyter skulle hallen inneholde publikumstribuner, en kunstgressbane for fotball, ishockeybane og curlingbane.

Hallen er også beregnet for større publikumsarrangement som konserter og messer.

Bygget er på 13000 m² hvor kun en mindre del er oppvarmet (varmestue og toaletter). Garderober for utøvende ble løst med utnyttelse av eksisterende garderobeanlegg i Bjugnhallen.

Hallen er et pilotprosjekt knyttet til Fosenkrafts fjernvarmeanlegg og varmepumpe i Botngård hvor varme kan hentes vekselvis fra sjøvann eller fra isflatene i hallen.

Denne løsningen har gitt lave driftskostnader hvor energibruken  i all hovedak er begrenset til belysning i hallen.

De bygningsfysiske utfordringer i en uisolert ishall er store med tanke på fare for kondens. De kuldetekniske og bygningsfysiske løsningene ble utviklet i et samarbeid med COWI AS.

Bygging ble gjennomført som totalentrepriseprosjekt i regi av Stjern Entreprenør AS. En vesentlig del av byggearbeidene ble utført på dugnad under oppsyn av totalentreprenøren.

 

 

Utvalgte Prosjekter