Halsa Barne- og Ungdomsskole

Den nye skolen på Liabø åpnet 22. november 2012, med ca. 700 av kommunens innbyggere til stede.

Amfiet i skolen, kantinen og sammenkoblingen med Halsahallen gir et møtested for hele Halsa.

Skolen erstatter tre eldre skolebygg, og samler alle kommunens elever og lærere under samme tak. I tillegg har man fått et vesentlig mindre areal å drifte.

Skolen er for 175 elever fordelt på barne- og ungdomstrinn.

Elevene ankommer skolen langs terrenget på nybyggets søndre side. Overdekkede elevinnganger og garderober for hvert hovedtrinn er plassert i sokkeletasjen. Fra hver garderobe fører egen trapp direkte opp til fellesareal og base for trinnet.

De karakteristiske limtresøylene gir trefasaden et monumentalt uttrykk. Skrå vegger og det store takutstikket fungerer som regn- og solavskjerming. Store vindusflater gir mye dagslys inn i bygget, samt utsyn til det vakre fjordlandskapet i sør.

Glassfasader over to etasjer foran amfiet og formingstorget markerer tredelingen av hovedtrinnene, noe som gjenspeiles i interiørets romforløp.

Limtre, tegl og betong gir materialkvalitet til interiøret. De tre hovedbasene er gitt hver sin identitet ved bruk av gjennomfargede MDF-plater. MDF-plater benyttes både som veggkledning og i spesialtegnet inventar og romdelere.

Utomhusanlegget ferdigstilles sommeren 2013.

Prosjektet er resultatet av Halsa kommunes begrensede prosjektkonkurranse, vunnet av Eggen Arkitekter og Løvetanna Landskap AS, se konkurranser 2009.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter