NTNU – Læringsarbeidsplasser på Dragvoll

Interaktive studentarbeidsplasser er en del av NTNUs pilotprosjekter.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan undervisningsrom på flatt gulv kan designes for mere variert undervisning hvor det veksles mellom formidling og gruppearbeid.

Lokalet ligger i tilknytning til hovedgangsonen(gata) på Dragvoll.  Rommet er delt av med en glassvegg med dobbeldør, for fleksibilitet til å bruke deler av, eller hele lokalet.  Det innerste rommet er forbeholdt undervisning, mens rommet mot gata har uformelle arbeidsplasser med varierte sittehøyder.

For å ivareta behov for varierte gruppestørrelser ble det ønsket å teste ut fleksible bord. Bordene er spesialtegnet og har hjul på den ene kortsiden slik at gruppestørrelsen enkelt kan justeres etter behov. Bordene er plekterformet som gir stor variasjon i sammensetninger av bord. Bordflater og benker har desktop møbellinoleum for å dempe lyden i rommet.

 

 

Utvalgte Prosjekter