Prosjekttype
Kultur

Størrelse
950 m2

Illustrasjoner/Foto
Eggen Arkitekter

Munkeby Mariakloster

Munkeby Mariakloster ligger 2 km fra det gamle Cistercienserklosteret i Frol fra siste halvdel av 1100 tallet.
 Klosterbrødrene kjøpte eiendommen Munkeby i 2006, og oppførte da et gjestehus som fungerte som et interimkloster. I 2017 ble det oppført et ysteribygg med produksjonslokaler og klosterceller. Det nye klosteranlegget er bygget sammen med Ysteriet, og inneholder klosterkirke med tilhørende sakristi og rom for besøkende, kjøkken, spisesal, kontorer, arbeidsrom samt 6 nye klosterceller.
 Klosteret er utformet og organisert som et lukket anlegg med fire fløyer som omkranser et indre atrium. Ysteriet danner det nordøstre hjørnet, der nye fløyer kopler seg til.

Klosterkirken med tilhørende sakristi og rom for besøkende er lagt til fløyen mot sør og møter de besøkende som kommer opp bakken til anlegget. Klosterkirken er orientert øst-vest, med inngang fra vest og høyalter i øst og et frittstående klokketårn i nordøst. I fløyen mot vest ligger kjøkken med spisesal og kontorer i 1. etasje og klosterceller i 2. etasje. All kommunikasjon mellom klosterets ulike rom er lagt til den indre klostergangen.

Anlegget er utført i bærende konstruksjoner av limtre og massivtre, og det benyttes gjennomgående varige, naturlige materialer med lang levetid. Interiøret er dempet og rolig med panel av gran og furu, naturstein, slipt betong og lyse malte flater. Kirkebygget er utført med gavlvegger i tørrmurt gneis fra Oppdal og gulv i lys sandstein med felter i eik ved korstolene. I cistersienserarkitekturens tradisjon er det etterstrebet en enkelhet i detaljering og ornamentikk som fremhever lysets endring gjennom dagen.

 

Utvalgte Prosjekter