Prosjekttype
Kultur

Størrelse
1726 m2

Illustrasjoner/Foto
Eggen Arkitekter

Museet Kystens Arv

En av landets største samlinger av tradisjonsbåter finnes i Museet Kystens Arv i Stadsbygd.

Museene i Sør-Trøndelag (MIST) utlyste en arkitektkonkurranse om nytt formidlingsbygg og magasin ved Museet Kystens Arv i 2012. Vårt forslag ble valgt som vinner av plan- og designkonkurransen.

Formidlingsbygget inneholder faste utstillinger og magasin til museets samlinger. I tillegg er det en flerbruksdel med kombinasjon av utstillinger, kafé, auditorium og servicefunksjoner. Nybygget består av to bygningsvolumer. Et stort og stramt utstillings- og magasinbygg som danner en rygg mot engene på baksiden, mens flerbruksfunksjonene er samlet i et åpent, mindre bygg ut mot Prestelva med øvrige museumsbygg og Trondheimsfjorden i bakgrunnen.

 

 

Utvalgte Prosjekter