NTNU – R2 ombygging av auditorium

Formål med NTNUs pilotprosjekter er å undersøke og utvikle konsepter for nye læringsarenaer og uformelle møtesteder for studenter som kan vise veg fremover for å møte stadig endrede behov. Det skal bidra til å gjøre universitetscampus til en attraktiv arena som tas i bruk i større omfang og på andre måter enn hva tilfellet er i dag.

R2 er et stort auditorium som strekker seg over to plan i Realfagbygget. Dette pilotprosjektet handler om å teste studentenes læringsutbytte ved ombyggingen av et tradisjonelt amfi-auditorium.

Etter ombyggingen har R2 fremdeles kateter, prosjektor og tavle som som vi kjenner fra tradisjonell auditoriums-undervisning. Pultrekkene er imidlertid byttet ut med 4 (5) nivåer, hvor det er fordelt 28 gruppestasjoner.

Hver stasjon har en felles skjerm som kan tilkobles medbrakte enheter. I gruppebordene er det også installert en høytaler og en mikrofon. Mellom skjermene kan gruppene også disponere skriveflater (glasstavle). Ved kateteret kan faglærer/underviser ha regi på hvilket innhold som deles på skjermene.

Slik har man forsøkt å legge til rette for økt studentaktivitet, økt samarbeid, og mulighet til å variere mellom ulike læringsaktiviteter.

R2 har kapasitet til omtrent 160 studenter.

 

 

Utvalgte Prosjekter