Rissa Helsetun

Utvidelse av Rissa sykehjem og samlokalisering av kommunale helsetjenester ifm. sykehjemmet, ble belyst i et forprosjekt utarbeidet av Eggen Arkitekter for Rissa Kommune.

Sykehjemmet i Rissa er bygd i flere etapper. Det besto i 2009 av 40 beboerrom med fellesarealer og et terapitilbud med bl.a. behandlingsbasseng.

Forprosjektet ble videreført i detaljprosjekt gjennomført som en totalentreprise. Sykehjemmet ble utvidet med nytt tilbygg i dels 2 fulle etasjer og en etasje med sokkel. I nybyggets 2. etg. ligger 25 nye beboerrom. De kommunale helsetjenestene, som tidligere var spredt i flere bygninger i sentrum, ble samlokalisert i nybyggets 1./sokkel etg., med kort avstand til parkeringsplass og med ny felles resepsjon. Det var en målsetting å legge til rette for hjemmeboende eldre og publikum forøvrig i det nye helsetunet. Ombygging av eksisterende anlegg med bla. ny hovedinngang, legger til rette for den utadrettede virksomheten med kafé og dagsenter. Hovedinngangen virker også som et bindeledd for helsetunets forskjellige funksjoner.

Prosjektet består av et nybygg på ca. 4 300 m² og et ombygd areal på ca. 1 200 m².

Ny fløy ble tatt i bruk våren 2011.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter