Stokksund Oppvekstsenter

Åfjord kommune har bygd nytt oppvekstsenter for barn og unge i Stoksund. Skolen er et samlingssted for bygda, men bueskytterbane for skytterklubben, forsamlingslokale og gode møtelokaler for lag og foreninger.

Skolen er dimensjonert for til sammen 70 elever på 1.-10. trinn og erstateter den gamle skolebygningen som lå på samme sted. Nybygget er bygd sammen med eksisterende barnehage.  Skolen stod ferdig til skolestart 2012.

 

 

Utvalgte Prosjekter