Studentarbeidsplasser Sentralbygget

Sentralbygget er en del av NTNUs bygningsmasse på Gløshaugenplatået. Studentarbeidsplassene ligger i tilknytning til Stripa som er hovedgangsonen i bygget. Oppgaven har vært å oppgradere to eksisterende kontorlokaler til lesesalsplasser og gruppearbeidsplasser for studenter.

Materialpalett er inspirert av orginalfarger ellers brukt i bygningen.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter