Prosjekttype
Undervisning

Størrelse
16950 m2

Illustrasjoner/Foto
Eggen Arkitekter

Tiller videregående skole

Nye Tiller VGS omfatter rehabilitering og nybygg av Tiller vgs samt ny flerbrukshall.
Skolen er planlagt for ca 700 elever blant annet innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, medier og kommunikasjon, bygg- og anleggsteknikk, salg, service og reiseliv. Skolen har en svært innovativ pedagogisk løsning med stor grad av tverrfaglig undervisning, og med undervisningen organisert i hjemmeområder, Hubs, hvor flere klasser er samlet. Ulike arealer er skreddersydd for ulike aktiviteter: små amfier for en-til-mange-undervisning, mindre grupperom, rom for individuelt arbeid og større områder for gruppearbeid og arbeid på tvers av studieprogram. Skolen er også tilrettelagt for tilbud innen arbeids- og hverdagslivstrening og autisme.

Tiller vgs er et bydelssentrum med tilbud til bydelen på ettermiddags- og kveldstid. Anlegget inneholder også fylkestannlegetilbud med til sammen 15 behandlingsrom.

Prosjektet er gjennomført som et samspillsprosjekt der entreprenør, rådgivere, byggherre og brukere har utviklet prosjektet i samarbeid fra skisseprosjektfasen til ferdig bygg.

Prosjektet har en omfattende gjenbruk av bygning/ bygningsdeler og et stort solcelleanlegg bidrar til egen energiproduksjon. Anlegget er beregnet til 53% reduksjon av klimagassutslipp.

 

 

Utvalgte Prosjekter